FAIL (the browser should render some flash content, not this).

         „АЛБА-СОФТ” ООД е основана през 2003г, като от 2007 година фирмата се занимава с уеб дизайн, разработването на софтуерни продукти, както и тяхното доставяне, интегриране и поддържане.
  Последният продукт, който разработихме и усъвършенстваме е Информационна система за Служби по трудова медицина „TM SYSTEM 1.0”. Продуктът отговаря на всички изисквания на Наредба №3 от 25.01.2008г. Поради неговата специфика за  изготвянето му ползвахме консултанти от Служби по трудова медицина, които участваха с предложения за неговото съдържание и функционалност на модулите.


Цели на информационната система


 Да отговори на изискванията на Наредба 3 на МЗ от 25.01.08г. за създаването

на електронно здравно досие.

 Да систематизира и автоматизира работата на Службите по трудова медицина(СТМ).

 Да освободи времеви ресурс за изпълнение на останалите дейности на СТМ извън наблюдението и анализирането на здравословното състояние.

 Да координира и улесни работата на СТМ с повече от един офис с различни локации и да даде възможност на мениджърите да контролират във всеки един момент работата на своите служители.

Партньори

 


 


.