Актуализация в модул Справки – Трайно намалена работоспособност.