Верификация на пароли!

Верификация на пароли!

Модула се разработва за да повиши сигурността и отговорността към данните за достъп до TM SYSTEM. Във връзка с директивата на ЕС, която влиза в сила от 25.05.2018 г. Ние от “Ви Ел Криейт” ЕООД и “Алба-Софт” ООД, винаги сме налагали и спазвали най-високите стандарти за опазване и защита на лични данни. В тази връзка и влизащата в сила директива на ЕС от 25.05.2018 г. – GDPR – General Data Protection Regulation. Това е Регламент, приет от Европейския съюз, който се прилага пряко в България. За всички нас, това означава нови правила за защита на лични данни.

Промените, които въвеждаме и ние от 20.05.2018 г. ще засегнат всички потребители на системата. Основно в частта, която касае данните за достъп. Ние Ви осигуряваме криптирана връзка до сървъра, но ключа за базата данни (цялата въведена информация) го държите Ви. Напомняме Ви, че тези данни трябва да бъдат грижливо пазени! Те дават достъп до лична, здравна и много друга информация, която е квалифицирана, като “Чувствителна”. Отговорността за тяхното съхранение и опазване е ваша!

Спецификация на промяната:

  • Дължината на паролата става от минимум 8 до 12 знака.
  • Паролата ще трябва да съдържа следните реквизити: Голяма и малка буква, Цифра, специален знак, като !@$№%€§*_-
  • Модула ще приканва към промяна на паролата на всеки 60 дни.
  • Модула ще верифицира гореспоменатите изисквания.