Функционални единици

TM SYSTEM предоставя на потребителите си четири основни модула, в които могат да въвеждат и обработват, както своите данни, така и тези на обслужваните от тях фирми и служителите им. Всеки регистриран потребител има потребителски профил, в който може да попълни своите лични данни като офис, име, телефон, адрес и други персонални данни, които го отличават.

 

Фирмен профил

Фирменият профил дава голяма свобода за попълване на данни. Модулът служи за изграждане на профили на фирмите, които ще бъдат обект на анализи и справки. Част от данните, които можете да въведете ръчно или с импорт са: дата на договор, име, ИН, МОЛ, адрес по регистрация, клонова структура, отдели, длъжности, работно място и професионални групи.

 

Здравно досие

В модула могат да бъдат създадени, редактирани и изтрити здравни досиета. Здравното досие отговаря изцяло на Наредба 3 от 25.01.2008г. на МЗ. В резултат на това, модулът съдържа следните основни секции: лични данни*, служебна информация, професионален маршрут, професионални заболявания, трудови злополуки, трудоустрояване, инвалидност, измервания, предварителен медицински преглед, периодичен медицински преглед, посещения и болничен лист.

Информационната система генерира автоматично писма до личен лекар, заключения за пригодност и множество други справки и функционалности за по-организирана, сигурна и бърза обработка на данните. Приложенията за импорт на данни позволяват актуализация на данните за даден клиент за секунди. Винаги можете да имате актуални данни за служителите, които формират основния коефициент за анализиране, средно-списъчен състав. Системата натрупва автоматично и професионален маршрут.

 

Справки и Анализи

Всички справки и анализи се генерират автоматично. Те могат да бъдат за цялата фирма, която обслужвате или поотделно за въведените клонове. Това позволява по-точни и подробни анализи при големите дружества като банки, държавни администрации, вериги и др. Справките са изключително функционални и покриват цялата въведена информация в досието. Информационната система генерира ТРИ вида анализи: анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност на работещите, анализ на моментната болестност и обобщен анализ. Съгласно Наредба 3 обобщеният анализ е разделен на три под анализа: до 30, от 30 до 100 и над 100 служители. За лесното презентиране и онагледяване на статистиката се генерират 3D графики на 90% от данните.

 

Приложения за импорт на данни

Информационната система има две разработени приложения, които ще Ви помогнат за бързото изграждане на фирмен профил или структура на дружеството, създаване на здравни досиета и въвеждане на болнични листове. Това е най-лесният начин за актуализация на данни на клиент. Файловете за импорт са опростени и лесни за попълване. TM SYSTEM приема данни и е съвместимa с 99% от програмите за Човешки ресурси и ТРЗ.

 • 100% конфиденциалност на данните /256 битово криптиране/
 • Неограничен достъп от всеки браузър
 • Единна база данни
 • Актуална информация в реално време
 • Автоматизиран импорт и експорт на данни
 • Ежедневен архив
 • Гаранционна поддръжка и ъпдейти
 • Автоматично натрупване на професионален маршрут
 • Резултати от анализите изразени в графичен вид
 • Мониторинг и контрол на достъпа
 • Филтриране на достъпа до определени фирми
 • Човешко отношение и разбиране