Често задавани въпроси

Как да достъпя акаунта си в “TM SYSTEM”?

Всеки потребител на информационната система получава данни за достъп – адрес на базата данни (домейн), потребителско име и парола. Не забравяйте, че това е Вашата оторизация за достъп. Отговорността за тяхното съхранение е Ваша.

 

 

Как да си сменя паролата за достъп в “TM SYSTEM”?

След като преминете успешно оторизацията и достъпите Вашата база данни, Вие можете да смените паролата си за достъп в първия прозорец, като кликнете върху надпис “Здравей”. Това е конфигурационен прозорец, в който можете да промените данните за достъп и да конфигурирате данни, свързани с Вашата служба по трудова медицина.

 

 

Не мога да достъпя акаунта си. Какво да направя?

В случай, че имате проблем с достъпа до акаунта си, моля да проверите следните неща: 1) дали интернет връзката Ви не е прекъсната; 2) дали езикът, на който изписвате паролата, е правилен; 3) дали въвеждате правилно всички символи и знаци. В случай, че все още не можете да достъпите акаунта си, опитайте да копирате паролата си от текстови файл, на който сте я написали предварително. Ако проблемът не се реши, свържете се с нас, ние ще проверим случая и при нужда ще Ви генерираме нова парола за достъп.

 

 

Как да изляза от акаунта си така, че да се заключи?

Винаги напускайте информационната система с оказания бутон “ИЗХОД”. Системата има защита, която заключва акаунта за определено време, затваряйки браузъра без да се напусне правилно системата.

 

 

Откъде мога да изтегля приложенията за импорт на данни?

За сега приложенията за импорт на данни се изпращат от нас на всеки клиент индивидуално, поради постоянните подобрения в структурата и функционалността им, които извършваме. В случай, че решите да използвате импортерите, за да въведете данните си, не се колебайте да се свържете с нас.

 

Трябва ли да спазвам определена структура на данните, за да направя успешен импорт?

Двете приложения имат конкретни изисквания за подредбата и формата на данните и те не могат да бъдат изменяни или допълвани. При нужда от шаблон или последната версия на импортерите, можете да ни пишете на имейла за контакти.

 

 

Какво означава единна база данни и как работи в “TM SYSTEM”?

Единната база данни ви гарантира, че ще имате абсолютна синхронизация на данните между всички Ваши офиси. В случай, че имате повече от един офис или офис с повече служители, които обработват данни за СТМ, то “TM SYSTEM” е най-доброто приложение. Така всичко въведено от един акаунт е видимо за всички останали акаунти.

 

Може ли един акаунт да обслужва едни клиенти, а друг – други в “TM SYSTEM”?

Може. При това, може да ползвате един акаунт, който да вижда всичко и други акаунти, които имат ограничен достъп. Така може да наблюдавате процесите на обработка на данни, както и своевременно да коригирате допуснати пропуски. Много е важно входящата информация да е коректно попълнена, за да получите точен статистически анализ! Пишете ни и ние заедно ще организираме желаните от Вас промени свързани с акаунтите.

 

Можем ли да работим всички заедно с един акаунт?

Може, но по различно време. Пример: офис Варна от 8 до 14 ч., офис София от 14 до 18 ч. При нужда от втори акаунт, можете да ни пишете на имейлите за кореспонденция и ние ще Ви предложим най-добрите условия за всеки следващ акаунт.

 

 

Сигурно ли се пазят/депонират данните, защитени ли са?

“TM SYSTEM” има инсталиран SSL сертификат за криптиране на връзката между сайта и Вашия браузър. Този тип сертификати е синоним на сигурност в интернет. Често използван е за защита на данни от големи компании, банки и държавни учреждения. Можете да познаете дали един сайт използва SSL сертификат като погледнете дали връзката, видима в полето за изписване на домейни във Вашия браузър, започва с https. Освен това архивираме данните Ви ежедневно, така че да можем по всяко време да възстановим данните от предходен ден.

Как да структурираме най-добре данните за клиента, така че да получим най-подробни и функционални анализи?

Системата е изградена дървовидно – анализи и справки могат да се правят на следните нива: цяло дружество/фирма, КЛОН в дадената компания, ОТДЕЛ към даден клон, ПРОФЕСИОНАЛНА ГРУПА или ДЛЪЖНОСТ. Така всеки може сам да определи как да структурира данните.

 

Мога ли да добавям, променям и сливам данни за клон, отдел, длъжност или професионална група?

Възможно е. Ние Ви препоръчваме тези промени да се изпълняват с приложенията за импорт на данни. Така сигурно и бързо можете да промените структурата на дадена компания.
Тези процеси на сливания, разделяния, промяна на длъжности и др. се изпълняват най-точно като направите справка за актуален списък на работещите от раздел справки, запазите я локално, актуализирате желаните данни и ги импортирате отново към същата фирма.

 

Всички полета ли са задължителни за попълване?

Не, почти няма задължителни полета. Все пак Ви съветваме да ги попълните коректно, когато имате нужната информация. Така анализите Ви ще бъдат пълни и коректни.

 

Защо е важно да има дата на раждане, пол и дата на постъпване?

От датата на раждане се формира възрастовата група, в която попада един служител.
Без да бъде избрана опция М/Ж, системата не може да разпредели служителите по полов признак.
Датата на постъпване е изключително важна, защото служителят трябва да бъде класифициран като работещ или неработещ в компанията към всеки даден момент. Тази дата служи и за определяне на един от най-важните коефициенти – средносписъчен състав. При липса на данни за дата на постъпване, Вие можете да използвате произволна дата от предходни години.

 

Как влияят данните от раздел Професионален маршрут на анализите?

От този раздел на здравното досие се извличат данните за трудов стаж или професионален маршрут. При липсата на попълнени данни, системата ще разпредели всички служители в една група до 2 год. трудов стаж. Така стажовите периоди също няма да бъдат точни.

 

Кои проценти загуба на работоспособност се отчитат и са обект на анализ в “TM SYSTEM”?

Дава се възможност в раздел справки да наблюдавате всички заболявания с трайна неработоспособност, включително и тeзи с до 50% неработоспособност.
Имайте предвид, че когато разглеждаме анализите, там се отчитат единствено тези ТЕЛК решения, които са над 51%, разпределени в няколко групи съгласно нормативните изисквания на Наредбите.

 

Има ли възможност за създаване на унифициран шаблон за въвеждане на данни от измервания на фактори на работна среда?

Знаем, че данните от измерванията на група длъжности могат да бъдат еднакви или поне близки, затова сме създали “Шаблони/Измервания”. Тази функционалност Ви дава възможност да създадете N броя различни шаблони за дадено работно място на различни измерени фактори.

 

Има ли заключения за пригодност от предварителен преглед?

Да, има. Информационната система генерира автоматично всички необходими заключения за пригодност на служителите от предварителен, периодичен преглед и писма до личен лекар като те са съобразени изцяло с Наредба 3/2008 г. Можете да ги разпечатате директно при въвеждането им или да генерирате справка с всички данни за определен от Вас период.

 

Важно ли е да се вписва дата на заключение от периодичен преглед при откриване на нова карта?

Началният прозорец за създаване на карта съдържа две дати. Първата е дата на прегледа/и, втората дата е за заключение. “TM SYSTEM” използва първата дата за начало, а втората за край. Така, когато правите анализи за даден период от време, примерно за 2017 г., системата извлича данни и изчислява коефициенти само на тези карти от Периодичен медицински преглед, които попадат в зададения от вас период. Затова е важно да съобразите датите на заключенията или да промените периода на анализа.

 

Кои болнични листове са обект на анализ?

Според официален отговор изх. № 26-00-489 на Регионалната здравна инспекция – Отдел трудова медицина, обект на анализ са болнични, които имат пряка връзка с трудовия процес и условията на труд, а именно: 1- Общо заболяване; 2- Професионална болест; 3- Професионално отравяне; 4- Злополука – Трудова по чл. 55, ал.1 от КСО; 5- Злополука – Трудова по чл. 55, ал.2 от КСО; 13- Аборт. Останалите причини на база, на които може да се издаде болничен лист, спадат към битов и социален риск. Те могат да бъдат наблюдавани, НО не се анализират от СТМ.

 

Мога ли да отпечатам попълнено ЕЗД на хартиен носител?

В края на всяко ЕЗД на всеки служител има бутон за принтиране на досието с попълнените данни. “TM SYSTEM” позволява и печат на множество досиета наведнъж. Тази опция е достъпна на всяка страница със списъка на служителите. Така можете да принтирате всички досиета на дадената страница. Системата позволява и експорт в PDF файл, който може да изпращате на клиент при необходимост. Всички файлове могат да бъдат криптирани с парола при печат.

 

Мога ли да получавам справки за въведени данни в реално време?

“TM SYSTEM” има изграден мощен модул със справки. Модулът позволява общи справки за цялото дружество или на отделни структури и подструктури. Всички справки са в реално време. Не се генерират заявки и не се налага изчакване. Запазената информация от един потребител на дадена база е достъпна за справки или корекции от другите потребители. Този инструмент позволява да предоставяте още по-детайлна информация на работодателя и е безценен помощник при работа със системата.

 

Отговаря ли обобщеният анализ на правните норми и признат ли е от контролните органи?

Информационната система има три типа анализи. Първият е “Анализ на заболеваемостта с временна неработоспособност на работещите”; вторият е “Анализ на моментната болестност установена при проведените задължителни периодични медицински прегледи по Раздел II на Наредба №3 на МЗ на работещите”; третият е “Обобщен анализ” като при него има деление на три подгрупи, а те са от 0-30; 30-100 и над 100 служители. Всички анализи, предоставени от системата, са съобразени изцяло с нормативните изисквания на законодателството. Анализите са проверявани и признати от контролните органи като РЗИ. Методите за изчисление на данни са базират върху методиката на проф. д-р Невена Цачева, МД.

 

Имате допълнителни въпроси? Пишете ни.