Актуализация на модули за Импорт на аанни – приемат се данни за служителите с дата на раждане след 2000 г.