Актуализация на модули за Импорт на данни – приемат се данни за служителите с дата на раждане след 2000 г.