Актуализация на модул Трайно намалена работоспособност – приемат се данни и за под 50%.